Noise-Reducer SA-80 Schagen

Type: Noise-Reducer SA-80 geluidsscherm

Projectlocatie: Ggz Schagen

Opdrachtgever: Ggz Noord Holland Noord

Afmeting:  H=2,0m en L=12m

Uitvoering: Mei 2021

Recent Posts